This is an example of a HTML caption with a link.

Pearl

Khuyên hình vuông

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 170.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT949
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng/ đen
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên nơ dài đính ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 180.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT989
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            ngọc trai trang sức
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai dáng dài

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 270.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT987
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            ngọc trai trang sức
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc hoa tuyết ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 370.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT947
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng - ngọc trai trang sức
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên nơ đá treo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925
Giá:                 230.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT932
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng/ ngọc trai
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên chùm hoa đá ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 130.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT881
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên kẹp nơ treo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 100.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT871
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tròn treo ngọc trai tam giác đá trắng

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 290.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT841
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyênvòng treo họa tiết nhỏ

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 230.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT838
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hình tròn treo thanh bạc ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 230.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT829
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            ngọc trai trang sức
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hai vòng họa tiết hoa bướm

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 170.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT817
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng/ ngọc trai
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai vòng gắn đá chính

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 190.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT798
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng/ ngọc trai
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng ngũ giác ngôi sao

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 170.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT794
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            ngọc trai/ đỏ/ xanh
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hộp chứa đá chéo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 140.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm  KT782
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng/ ngọc trai
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng nơ

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 180.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT764
Tình trạng       còn hàng
Màu đá           ngọc trai trang sức
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng hình học

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 180.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT760
Tình trạng       còn hàng
Màu đá           ngọc trai trang sức
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hai hàng đá treo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 350.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT736
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng giấu cộng

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 180.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT734
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai/ hồng
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng họa tiết cổ

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 170.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT733
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng chữ x trắng đen

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 190.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT732
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng chữ c gắn đá

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 170.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT730
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng treo trăng sao

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 220.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT729
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng 3 đá treo đá chủ

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 170.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT728
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai vòng đá bông hoa

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 150.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT724
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai vòng 6 đá hình chữ nhật

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 200.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT723
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai vòng treo đá đỏ

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 230.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT722
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             đỏ/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai vòng đính ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 190.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT721
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên nơ đá bé

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 160.000vnd/ đôi

Mã sản phẩm   KT720
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai/ đỏ
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng nhiều cỡ

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                140000vnd/ đôi cỡ 1, 160000vnd/đôi cỡ 2, 170000vnd/đôi cỡ 3

Mã sản phẩm   KT710
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             ngọc trai
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai treo ngôi sao

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 210.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT679
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             ngọc trai thật
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai treo hình tròn

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 210.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT678
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             ngọc trai thật
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai treo tam giác

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 210.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT677
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             ngọc trai thật
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai móc sau bông hoa

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 190.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT676
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên thánh giá bất đối xứng

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 190.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT669
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng đá hở ôm ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 150.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT648
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai thật
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên nốt nhạc đính đá ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 190.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT646
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai thật
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên bất đối xứng

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 140.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT645
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai thật
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai dài

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 150.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT642
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ đen
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai dài

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng/ vàng tây
Giá:                 150.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT641
Tình trạng        còn hàng
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tam giác đá/ ngọc trai bất đối xứng

Chất liệu          bạc 925
Giá:                 160.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT640
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai thật
Fanpage 
          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

khuyên vòng đá đính ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 130.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT637
Tình trạng        còn hàng
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên đá treo sau ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 150.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT633
Tình trạng        còn hàng
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngựa quay đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 550.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT612
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên thanh đá ôm ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Giá:                 450.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT611
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc xoắn ốc đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Giá:                 450.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT610
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên đá đính ngoc j trai tự nhiên 1cm

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 450.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT609
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng/ hồng/ tím
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên đá đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Giá:                 330.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT608
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên thanh đá cong đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 350.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT607
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng/ hồng/ tím
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng đá hoa văn đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 330.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT605
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng/ hồng/ tím
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên cành lá đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 330.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT602
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng/ hồng/ tím
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc đá hình chữ nhật đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 330.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT601
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc hàng đá đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Giá:                 330.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT600
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng đá treo ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 330.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT599
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng/ hồng/ tím
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc treo ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 0.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT598
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên đá xen kẽ ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 270.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT597
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên thanh đá đính ngọc trai tự niên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Giá:                 250.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT596
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hàng đá đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 250.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT595
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng/ hồng/ tím
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc đá hình chữ nhật đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 270.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT594
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên chữ X đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 250.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT592
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng/ hồng/ tím
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hoa đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 230.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT591
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng/ hồng/ tím
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên thanh đá đính ngọc trai tự niên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 230.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT590
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Giá:                 230.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT589
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 210.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT588
Tình trạng        còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên dài 3 tua rua treo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 330.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT587
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +100.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên chạy vành tua rua tim - ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 210.000VND/ chiếc - 400.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT589
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +70.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hoa tuyết đá 2

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá 210.000VND/ đôi
Mã sản phẩm KT579
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +80.000vnd/ bộ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên luồn tai hình trăng ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá 200.000VND/ đôi
Mã sản phẩm KT575
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +80.000vnd/ bộ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên dài ngọc trai luồn tai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá 180.000VND/ đôi
Mã sản phẩm KT567
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +80.000vnd/ bộ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên chữ C ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá 190.000VND/ đôi
Mã sản phẩm KT566
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +80.000vnd/ bộ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vòng ngọc trai đá hình chữ nhật

Chất liệu           bạc 925
Giá                    230.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN555
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai thật
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên dài ngọc trai chéo nhau

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá 250.000VND/ đôi
Mã sản phẩm KT548
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +80.000vnd/ bộ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vương miện ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng hồng
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN543
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng trắng: +50.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên thanh đá kết dây treo ngọc trai dáng dài

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT509
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +80.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai thanh dài

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT506
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +60.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên bông hoa treo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT503
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +70.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên móc ngọc trai dáng dài

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT498
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +60.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tam giác bất đối xứng ngọc trai 1

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT494
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +80.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tam giác bất đối xứng ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT493
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +80.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 1 viên ngọc trai thật

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN494
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             ngọc trai thật
Liên hệ              0979.205.808
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây: +100.000vnd

Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên con thỏ ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 
Mã sản phẩm   KT521
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng trắng/ vàng tây/ vàng hồng: +50.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa ngọc trai thật

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN476
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai ngọc trai thanh bạc bất đối xứng

Khuyên tai ngọc trai treo

Khuyên tai trăng sao đính ngọc trai

Nhẫn tam giác đá chứa viên ngọc trai đen

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    230.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN464
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai 
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hai hàng đá đính ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN434
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng/ ngọc trai thật
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai tam giác ngọc trai kiểu 1

Nhẫn cá tính

Chất liệu           bạc 925
Giá                    370.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN301
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage              https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức Vương miện ngọc trai thật

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set55
Giá                  khuyên tai 250.000VND - Dây chuyền  290.000VND
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai nơ ngọc trai

Bộ trang sức ngọc trang sang trọng

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng/ vàng tây
Mã sản phẩm   set65
Giá                  1.200.000vnd/ bộ
                        650.000vnd/ khuyên tai - 550.000vnd/ dây chuyền
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng/ hồng/ tím
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức ngọc trai hình giọt nước

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  set59
Giá                  420.000vnd/set 
                        Dây chuyền  250.000VND - Khuyên tai: 170.000vnd

Tình trạng       còn hàng
Màu đá            ngọc trai thật
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức hoa đá kèm ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  set58
Giá                  460.000vnd/set 
                        Dây chuyền  250.000VND - Khuyên tai: 210.000vnd

Tình trạng       còn hàng
Màu đá            trắng/ ngọc trai thật
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

KT chữ C đính ngọc trai nước ngọt

Nhẫn nữ 1 hàng đá ngọc trai thật

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   NN
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +40.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808
Fanpage           trangsucmoon
Bảo hành đá, làm sáng - hàn nối vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức hoa mai đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set53
Giá                  650.000vnd/ bộ
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng/ hồng/ tím
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức vòng đá ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set52
Giá                  330.000vnd/ khuyên tai - 330.000vnd/ dây chuyền
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức lá giẻ quạt ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set51
Giá                  330.000vnd/ nhẫn - 
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu hồng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Trang sức phim "It's Okay, That's Love"

KT cành lá ngọc trai

Bộ trang sức ngọc trai sang trọng

KT con chim ngọc trai

KTN kép ngọc trai

Nhẫn nữ ngũ giác ngọc trai thật

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   NN
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +40.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808
Fanpage           trangsucmoon
Bảo hành đá, làm sáng - hàn nối vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền điểm ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    230.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    DCM201
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        37.5+5cm
Màu đá              ngọc trai trang sức

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn ngọc trai gọng hở

Dây chuyền Love đính ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng/ vàng hồng
Giá                    270.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    DCM199
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        40+5cm
Màu đá              trắng/ ngọc trai thật

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    230.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    DCM196
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        41.5+5cm
Màu đá              ngọc trai thật

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền treo ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    DCM190
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        40+4.5cm
Màu đá              ngọc trai trang sức

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai nữ thanh bach treo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT08
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +50.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền vòng ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá: 370.000VND/ dây + mặt
Mã sản phẩm DM172
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            trắng
Kích thước       dây dài 45cm
Xi vàng tây/ vàng hồng: +120.000vnd/ bộ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền thiên nga

Khuyên tai ngọc trai treo

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT38
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +60.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền nơ ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   DM0155
Tình trạng        còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Xi vàng tây/ vàng hồng: +15]0.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0936.177.786
Fanpage           xuongbac.com
Bảo hành trọn đời sản phẩm
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

DC LOVE ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   DM0113
Tình trạng       còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Xi vàng tây/ vàng hồng: +100.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

KT nơ - ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xiv àng trắng
Mã sản phẩm   KT91
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +50.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay vòng tròn đá treo ngọc trai

Chất liệu           bạc 925
Giá                    190.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    LTN92
Tình trạng         còn hàng
Màu đá              trắng/ ngọc trai
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay treo ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    270.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    LTN89
Tình trạng         còn hàng
Màu đá              ngọc trai thật
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Set khuyên tai 84

DC ngôi sao - ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   DM092
Tình trạng       còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Xi vàng tây/ vàng hồng: +130.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Set khuyên tai 83

Set khuyên tai 82

Bộ trang sức ngọc trai tự nhiên sang trọng

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set 13
Giá                  1.300.000vnd/ bộ
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng/ hồng/ tím
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Set khuyên tai 81

Bộ trang sức đá đính ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set 12
Giá                  330.000vnd/ khuyên - 450.000vnd/ dây
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Set khuyên tai 80

Lắc tay vòng ngọc trai - hàng đá

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    330.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    LTN80
Tình trạng         còn hàng
Màu đá              trắng/ ngọc trai
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Set khuyên tai 78

Kt con bướm - ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   KT119
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +50.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Set khuyên tai 74

Lắc tay thanh đá ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    LTN67
Tình trạng         còn hàng
Màu đá              trắng / ngọc trai
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Set khuyên tai 65

Lắc tay ngọc trai xen kẽ

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    LTN60
Tình trạng         còn hàng
Màu đá              đen / trắng ngọc trai
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay hàng ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    200.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    LTN59
Tình trạng         còn hàng
Màu đá              ngọc trai
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức đá ôm ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set 11
Giá                  850.000vnd/ bộ
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set 10
Giá                  490.000vnd/ khuyên - 370.000vnd/ dây
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền vàng 18k ngọc trai TAHITI

 

Set khuyên tai 51

Bộ trang sức hoa tuyết ngọc trai tự nhiên 03

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set 08
Giá                  450.000vnd/ khuyên - 490.000vnd/ dây
                        370.000vnd/ nhẫn

Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức hoa tuyết ngọc trai tự nhiên 02

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set 07
Giá                  330.000vnd/ khuyên - 350.000vnd/ dây
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Set khuyên tai 38

Lắc tay ngọc trai chứa thanh LOVE

DC hai tim

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   DM43
Giá                     650.000vnd/ dây 
Tình trạng        còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
                          Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền đá vuông ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   DM08
Giá                     330.000vnd/ dây 
Tình trạng        còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
                          Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền đá ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tay 18k
Mã sản phẩm   DM35
Giá                     390.000vnd/ dây 
Tình trạng        còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
                          Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Bộ trang sức hoa tuyết ngọc trai tự nhiên 01

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   set 06
Giá                  310.000vnd/ khuyên - 390.000vnd/ dây
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên: màu trắng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền hoa ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   DM34
Giá                     370.000vnd/ dây 
Tình trạng        còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
                          Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay chiếc lông chim - hạt trai

Dây chuyền 5 viên ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   DM026
Tình trạng        còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
Xi vàng tây/ vàng hồng: +100.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng 18k ngọc trai thật dáng dẹt

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    650.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT47
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        ngọc trai thật size khoảng 6.5 - 7.3mm      
Màu sản phẩm  vàng/ ngọc trai dẹt màu trắng/ vàng/ đen/ tím/ hồng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Dây chuyền đính đá ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   DM17
Giá                     390.000vnd/ dây 
Tình trạng        còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
                          Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Cài áo hình lông chim ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Mã sản phẩm   CA 06
Giá                  670.000vnd/ chiếc
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng treo ngọc trai thật vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    1.500.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT48
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        trai tròn khoảng 7mm           
Màu sản phẩm  vàng tây 18k

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Cái áo cành lá 4 viên ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   CA 05
Giá                  570.000vnd/ chiếc
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai thật dẹt vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    650.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT47
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        ngọc trai thật size khoảng 6.5 - 7.3mm      
Màu sản phẩm  vàng/ ngọc trai dẹt màu trắng/ vàng/ đen/ tím/ hồng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Cái áo lá giẻ quạt ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Mã sản phẩm   CA 01
Giá                  570.000vnd/ chiếc
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu trắng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Cái áo lá giẻ quạt ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   CA 03
Giá                  550.000vnd/ chiếc
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu đen 
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng treo ngọc trai thật vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    1.550.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT45
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        20x7mm           
Màu sản phẩm  vàng/ ngọc trai thật

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Cái áo hình chiếc lá ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Mã sản phẩm   CA 02
Giá                  450.000vnd/ chiếc
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên màu hồng
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên ngọc trai thật vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    550.000vnd/ đôi 4-4.5mm - 600.000vnd/đôi 4.5-5mm
                         
650.00vnd/ đôi 5-5.5mm- 700.00vnd/ đôi 5.5-6mm
                         
750.000vnd/ đôi 6-6.5mm

Mã sản phẩm    KT44
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        như ảnh       
Màu sản phẩm  vàng/ ngọc trai thật tròn đều

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Cái áo cành lá ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Mã sản phẩm   CA 01
Giá                  500.000vnd/ chiếc
Tình trạng       còn hàng
                        Ngọc trai nước ngọt tự nhiên
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên nụ vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    650.000vnd/ đôi 3mm - 750.000vnd/đôi 4mm
                          
850.00vnd/ đôi  5mm

Mã sản phẩm    KT43
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        3mm - 4mm - 5mm              
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Dây chuyền hoa văn ngọc trai tự nhiên

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây 18k
Mã sản phẩm   DM08
Giá                     550.000vnd/ dây 
Tình trạng        còn hàng
Kích thước      dây dài 40cm + 5cm đoạn phụ
                          Ngọc trai nước ngọt tự nhiên
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Hotline:

0979.205.808