This is an example of a HTML caption with a link.

Trang sức NHÓM BẠN BFF

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF30
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - mãi mãi là bạn nhé!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF29
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - luôn hướng về nhau!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    140.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF28
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - đồng lòng!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    140.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF27
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - khó khăn là chuyện nhỏ!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    140.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF26
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925
Giá                    160.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF25
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - luôn cười tươi bạn nhé!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF24
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - những cô nàng cá tính!

Chất liệu           bạc 925
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF23
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - Ai bảo nam nữ không thể là bạn thân?

Chất liệu           bạc 925
Giá                    190.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF22
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - tuy khác mà lại giống nhau!

Chất liệu           bạc 925
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF21
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - những cô nàng yêu cây cỏ!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF20
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    135.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF19
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    160.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF18
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ             0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - cô nàng nữ tính!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    160.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF17
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925
Giá                    120.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF16
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    140.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF15
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF14
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF13
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - đồng lòng!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    160.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF12
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - tình bạn như tình thân - nhẫn DNA!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF11
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - những nàng công chúa!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF10
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - cùng chí hướng!

Chất liệu           bạc 925
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF09
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - đồng cam cộng khổ!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    100.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF08
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    100.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF07
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - mãi mãi là bạn nhé!

Chất liệu           bạc 925
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF06
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF -cô nàng nữ tính!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF05
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - khó khăn luôn có nhau!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    160.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF04
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - gian nan có nhau!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    140.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF03
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn nhóm BFF - tình bạn là tình thân!

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    140.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF02
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn BFF 01

Chất liệu           bạc 925 
Giá                    140.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    BFF01
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Nhận phủ vàng hồng/ vàng tây/ vàng trắng

Nhận khắc chữ trên bề mặt/ lòng nhẫn
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Hotline:

0979.205.808